Ponad 70 lat tradycji...

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Goleniowie rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została pod numerem 136558, Spółdzielnia jest członkiem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie oraz Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" w Warszawie.
Przedmiotem działalaności statutowej jest:
* produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych,
* sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych,
* wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi.

Działalnośc gospodarcza skupiona jest na terenie gminy Goleniów. Spółdzielnia uczestniczy w życiu gminy udzielając wsparcia finansowego jak i rzeczowego w postaci pieczywa  oraz wyrobów cukierniczych podczas różnych akcji społecznych i imprez lokalnych.